Operatør/AOC

Fra midten av februar 2021 må alle AOC-innehavere overholde EASA-reglene som er beskrevet i følgende dokumenter:

Hva betyr EASA CAT.GEN.MPA.215, CAT.GEN.MPA.175 og CAT.GEN.MPA.170 for flyselskaper?

EASA CAT.GEN.MPA.215

Peer-støtte Den psykologiske velvære og positive mentale helse til kommersielle piloter er grunnleggende for sikker kommersiell lufttransport. Tidlig anerkjennelse og rapportering av problemer er viktig for å muliggjøre rask løsning. Operatører må derfor muliggjøre tilgang til støtte i form av "peer support" og sikre tilgang til eksperthjelp hvis et slikt behov oppstår.

EASA CAT.GEN.MPA.175 Psychological assessment

Innføringen av EU-regelverk (EU2018 / 1042) krever at AOC-holdere sørger for at alle piloter blir psykologisk vurdert før de begynner på fly relaterte oppgaver. Den nye psykologiske vurderingsregelen ble introdusert sammen med kravet om at AOC-holdere har et støtteprogram (PPSP) tilgjengelig for piloter, inkludert bruk av peer piloter, og for periodisk testing av narkotika og alkohol som skal gjennomføres.

EASA CAT.GEN.MPA.170 Drug & Alcohol Testing

En ekstra sikkerhetsbarriere er lagt til; nemlig narkotika- og alkoholtesting av piloter og kabinansatte for alle europeiske og utenlandske flyselskaper som flyr til EUs territorier. Alkoholtesting er allerede en veletablert praksis i noen medlemsstater, og med denne forskriften utvides nå narkotika- og alkoholtesting til alle EU-land. For at en PPSP skal fungere effektivt, må den være uavhengig av selskapet, fagforeningene og myndighetene. Dette er i tråd med anbefalingene fra EASA.

Hva kan vi tilby?

NaviMinds 'Pilot Peer Support Program er designet slik at vi kan tilby deg et profesjonelt og fleksibelt produkt.

1) Intervju med og rekruttering av peer piloter

2) Testing av alkohol og narkotika

3) Psykologisk vurdering av piloter (EU2018 / 1042)

4) Tre dager innledende peerpilotopplæring (holdt i våre treningsanlegg i sentrum av København)

5) Gjentatt trening for peer piloter

6) Rådgivning, støtte og tilsyn til peer piloter i enkeltsaker

7) Overvåking av saker for å identifisere trender

8) Personvernavtale med peer piloter

9) Støtte til alle som har problemer som ikke er kriser.

Vi kan enten lede en kollega av ditt valg innen 24 timer eller tilby støtte fra en av våre egne trente eksperter.

10) Henvisning til spesifikke eksperter som er i stand til å overta i sjeldne tilfeller der det er nødvendig

11) Hjelp til å utforme ordlyden i selskapets OM-A

12) Hjelp til å introdusere Pilot Peer Support Program for pilotene

Hos NaviMinds tror vi på verdien av kunnskapsdeling på tvers av bransjer, kulturer og mellom mennesker. Noen av fordelene med å være en del av NaviMinds 'PPSP er at den kan trekke på erfaringen fra andre operatører. Tanker og ideer kan utveksles, og organisasjonen din blir en del av et komplett støtteprogram som dekker flere operatører, og dette har flere fordeler:

Enhver pilot med et problem som ønsker å kontakte en peer har muligheten til å kontakte en peer pilot i sin egen organisasjon ELLER å kontakte en peer pilot fra et annet selskap ELLER å kontakte en av NaviMinds eksperter

Innledende peerpilotopplæring og recurrent opplæring kan utføres i grupper med peer-piloter fra andre operatører, noe som sikrer en mer dynamisk opplæring med mulighet til å utveksle erfaringer og ideer med andre peer-piloter (selvfølgelig i full overensstemmelse med GDPR)